Video hướng dẫn bạn kết nối Sennheiser RS 165 với Tivi. Mời các bạn xem video nhé:

 

Bạn đánh giá bài viết này được mấy sao?