Tainghe-Grado_SR80i_1

Grado SR 80i, tai nghe Made in USA

“Với hơn 60 năm kinh nghiệm của Grado Labs đã giúp chúng tôi phát triển dòng sản phẩm tinh tế nhất trong lịch sử của mình, tái hiện các tần số âm nhạc với độ...